NASZ CHARYZMAT - Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach

Idź do spisu treści

Menu główne

NASZ CHARYZMAT


"Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga, który jest pełnią dobra, wszelkim dobrem, całym dobrem, prawdziwym i największym dobrem, który sam jeden jest dobry, litościwy, łagodny, miły i słodki, który sam jeden jest święty, sprawiedliwy, prawdziwy, wzniosły i prawy, który sam jeden jest życzliwy, bez winy, czysty, od którego i przez którego, i w którym jest wszelkie przebaczenie, wszelka łaska, wszelka chwała..." (św. Franciszek)


 "A więc, wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy najwyższemu i najwznioślejszemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w Niego wierzących, ufających i miłujących Go, Temu, który nie ma początku i końca..." (św. Franciszek)  "Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem: Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i wysławiamy Ciebie za to, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat". "Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia z taką miłością na jaką mnie stać, abyście tak, jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednane z Wszechmogącym Bogiem... Oto Pan uniża się co dzień  jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana... I w taki sposób Pan jest zawsze ze swoimi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata... O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! Pan wszechświata tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorna postacią chleba!  Patrzcie, bracia, na pokorę Boga, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam sie oddaje." (św. Franciszek)


   "Całą sobą kochaj Tego, który z miłości do ciebie poświęcił się cały. Jego piękność podziwia słońce i księżyc; Jego nagrody mają wartość i wielkość nieskończoną... Szczęśliwaś zaprawdę! Dano Ci się cieszyć świętym zaproszeniem, byś mogła wszystkimi włóknami serca należeć do Tego, którego piękność jest nieustannie podziwiana przez zastępy błogosławionych w niebie. Jego łagodność koi. Jego słodycz przenika całą duszę, a wspomnienie mile skrzy się w pamięci. Na Jego zapach umarli zmartwychwstaną, a Jego chwalebny widok uszczęśliwi wszystkich mieszkańców  niebiańskiego Jeruzalem." (św. Klara)
   
"Pragnąc poświęcić się samemu tylko Bogu, wyrzekłyście się pożądania rzeczy doczesnych, dlatego sprzedawszy wszystko i rozdawszy ubogim, postanowiłyście nic nie posiadać na własność, idąc we wszystkim śladami tego, który dla nas stał się ubogi, a który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nie odstrasza was od tego postanowienia niedostatek ziemskich rzeczy, gdyż Ten, który żywi ptaki niebieskie i odziewa lilie polne, nie odmówi wam pożywienia i odzieży." (Grzegorz IX, papież)

"Strzeżmy się wszyscy bardzo, abyśmy pod pozorem jakiejś nagrody, pracy czy korzyści nie zagubili lub nie odwrócili naszego umysłu i serca od Pana. Co więcej, przez świętą miłość, którą jest Bóg, proszę wszystkich, aby usunąwszy wszystkie przeszkody i odrzuciwszy wszystkie troski i kłopoty, czystym sercem i czystym umysłem jak najlepiej służyli Panu Bogu, kochali Go, wielbili i czcili... I przygotowujmy w sobie zawsze mieszkanie i miejsce pobytu Temu, który jest Panem Wszechmogącym, Ojcem, Synem i Duchem Świętym..."
    "Proszę was na wszystko, jak tylko mogę, by odmawiano oficjum z pobożnością wobec Boga, nie tyle zważając na melodyjność głosów, co na harmonię ducha, aby głos zgadzał się z duchem, a duch z Bogiem, żeby mogli przez czystość serca przejednać Boga, a nie miękkością głosów pieścić uszy ludzkie. Ja zaś przyrzekam stanowczo to wszystko zachowywać, na ile Bóg udzieli mi łaski, i chcę, aby bracia, którzy są ze mną, zachowywali to, co do oficjum i co do innych przepisów reguły. Tych zaś, którzy nie chcą tego zachowywać, nie uważam za katolików, ani za moich braci - dopóki nie będą czynili pokuty." (św. Franciszek)


   "A na tych wszystkich  i te wszystkie, którzy  będą to czynić i wytrwają do końca, spocznie Duch Pański i uczyni w nich mieszkanie i miejsce pobytu. I będą synami Ojca Niebieskiego, którego dzieła czynią. I są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy oblubieńcami, gdy dusza wierna łączy się w Duchu Świętym z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy prawdziwie braćmi, gdy spełniamy wolę Jego Ojca, który jest w niebie. Jesteśmy matkami, gdy Go nosimy w sercu i w ciele naszym przez miłość oraz czyste sumienie, rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór." (św. Franciszek)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
stat4u