NASZA HISTORIA - Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach

Idź do spisu treści

Menu główne

NASZA HISTORIA


   SIOSTRY BERNARDYNKI są franciszkankami, które w XV wieku zapoczątkowały klikuwiekową historię wspólnot kontemplacyjnych, powstałych na ziemiach  polskich,  opartych na Regule III Zakonu Regularnego św. Franciszka z  Asyżu. Nasza historia  ściśle  wiąże się z Zakonem Braci  Mniejszych, a w sposób  szczególny z Prowincją Niepokalanego Poczęcia N.M.P. powstałą w  Krakowie w  1453 roku, zwaną Prowincją OO. Bernardynów, założoną przez  św. Jana  Kapistrana. To właśnie przy klasztorach OO. Bernardynów    powstawały i były pod ich  duchową opieką żeńskie wspólnoty tercjarek, które uformowały klasztory o obowiązującej klauzurze przyjmując nazwę "bernardynki".
   
Zakon Sióstr Bernardynek jest zatem pierwszym zakonem kontemplacyjnym o polskim rodowodzie. W swej historii rozwijał się prężnie, licząc w 1772 roku 23 klasztory z 580 siostrami. Okres zaborów i związana z nim kasata klasztorów nie ominęła bernardynek. Skasowano m.in. klasztory w Warszawie, Lwowie, Grodnie, Kownie, Mińsku, Słonimiu, Wilnie, Poznaniu, Kaliszu i inne. Obecnie Siostry Bernardynki posiadają 9 klasztorów w których żyje ponad 200 sióstr. Reprezentujemy  nurt duchowości franciszkańskiej z charakterystycznym rysem polskiej tradycji bernardyńskiej ubogaconej przykładem świętości rodzimych patronów jak: św. Jan z Dukli, św. Szymon z Lipnicy, bł. Władysław z Gielniowa, bł. Anastazy Pankiewicz. Oficjalna nazwa naszego Zakonu brzmi: "Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu zwane w Polsce Bernardynkami". Zachowujemy III Regułę św. Franciszka i Konstytucje w nowej redakcji zatwierdzone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1989 roku. Franciszkański charyzmat realizujemy szczególnie przez kult Eucharystii - Adorację Najświętszego Sakramentu.


   Nasz klasztor w Chęcinach koło Kielc  jest fundacją wileńskiego Klasztoru  św.  Michała Archanioła. Od 1930 roku  jesteśmy obecne w pięknych,  malowniczych, królewskich Chęcinach,  dzięki inicjatywie Matki Klary Tuszewskiej (na zdj. obok),  która przeszczepiła  do Chęcin, na nową fundację rozwijający się prężnie konwent z Wilna (fundacja  książąt Sapiehów z 1596r.) W naszym życiu klauzurowym idziemy wzorem Niepokalanej Matki Bożej - Królowej Zakonu Serafickiego i św. Franciszka z Asyżu, od którego czerpiemy natchnienie do życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji. Uprzywilejowane miejce w naszym życiu zajmuje Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu, w której powierzamy w modlitwie intencje całego Kościoła i świata.


   Doświadczamy wielkiej radości życia kontemplacyjnego w poświęconej Bogu wspólnocie siostrzanej opierając się na wartościach, które stanowią Franciszkańską Drogę:  MODLITWA - wartość fundamentalna naszego kontemplacyjnego życia; POKUTA - rozumiana jako stałe nawracanie się; MINORITAS - przyjęcie prostego stylu życia; UBÓSTWO - wyrzeczenie się dóbr materialnych oraz duch wzajemnej służby. Zapraszamy dziewczęta, które pragną poświęcić się Panu Jezusowi w naszej wspólnocie na wzór Niepokalanej Matki Bożej i Świętego Naszego Ojca Franciszka.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
stat4u